Emlak Vergisi Kanunu

 

Emlak Vergisi Kanunu

EMLAK VERGİSİ KANUNU

Kanun No : 1319
Kabul Tarihi : 29/07/70
Resmi Gazete No : 13576
Resmi Gazete Tarihi : 11/08/1970