İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim

 

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim

12.05.2010 Tarih ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Göderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'e göre Sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Hak edilen istirahat süresi de 'on günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü,on günden ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü'olarak tanımlanmakta olup,işverenlerce sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz etmelerini takip eden 5 iş günü içerisinde bildirimin yapılması gerekmektedir. Söz konusu bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi halinde 5510 sayılı kanunun 102.maddesinin 1.fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanacaktır. İdari para cezası uygulanması ile olarak TÜRMOB'un SGK yetkilileri ile yapılan görüşme sonucunda ''SGK 'CA HASTANEDEN GELEN RAPORLARA VE BELGELERE BAKILACAĞI,İŞVERENİN BİLDİRİMİ YAPMADIĞININ TESPİT EDİLMESİ HALİNDE SGK'CA İŞVERENE TEBLİĞ EDİLECEĞİ,BU TEBLİGATTAN SONRA 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE BİLDİRİM YAPILMAMASI HALİNDE İŞVERENE PARA CEZASI UYGULANACAĞI'' şeklinde bir genelge hazırlanması konusunda mutabakat sağlanmıştır.