Elektronik Deftere Hazır Olun...

 

Elektronik Deftere Hazır Olun...

C. EKONOMİDE KAYITDIŞILIĞIN AZALTILMASI
3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler

Tedbir 29. Vergilendirmede mükellef hizmetleri daha da etkinleştirilecek ve işlemlerin çabuklaştırılmasına yönelik tedbirler alınacak; elektronik fatura, elektronik belge ve elektronik defter projeleri hayata geçirilecek, muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanması sağlanacaktır.

Süre :Aralık 2008 sonu

Her türlü beyanname, bildirim ve form yeniden gözden geçirilecek,  beyanname düzenleme kılavuzları hazırlanacaktır. Ayrıca, Vergi İletişim Merkezinde internet destek hattı kurulacaktır. Bankacılık sistemiyle entegre bir elektronik fatura modeli oluşturulacaktır. Fatura dışında düzenlenmesi öngörülen diğer belgelerin elektronik ortamda oluşturulması, muhafazası ve iletilmesi ile ilgili çözüm üretilecektir. Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapı oluşturulacaktır. Muhasebe kayıtlarının elektronik ortamda saklanmasına ilişkin standartlar belirlenecek, bilgi ve belgelere daha hızlı ulaşılmasını sağlamak ve tek tipte saklanacak veriler üzerinde çalışmalar yapılacaktır.  

Süre :Aralık 2008 sonu

 

"""