10.000 YTL yi aşan ödemelerde tevsik uygulaması

 

10.000 YTL yi aşan ödemelerde tevsik uygulaması

10 MİLYAR LİRAYI AŞAN ÖDEMELERDE TEVSİK UYGULAMASI
Uygulamaya tabi olanlar
Birinci sınıf tüccarlar
İkinci sınıf tüccarlar
Kazancı Basit usülde tesbit edilenler
Defter tutmak zorunda olan Çiftçiler
Serbest Meslek Erbabı
Vergiden muaf esnafın
Ne zaman yapacaklar
Kendi aralarında yapacakları ticari işlemlerde
Nihai tüketicilerden (Türkiye'de ikamet etmeyen yabancılar hariç)
Hangi durumlarda;
Mal ve hizmet bedeli olarak(Fatura bedeli 10.000 YTL yi aşması yeterli)avans ödemelerinde
Depozitolar
Pey akçeleri
İşletmenin ortakları ile olan nakit hareketlerinde
İşletmelerin üçüncü şahıslarla ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde.
10,000 YTL aşan tahsilat ve ödemelerini 01.05.2004 tarihinden itibaren
Hangi Kurumlar vasıtası ile yapılacak;
Bankalar vasıtası ile
Özel finans kurumları vasıtası ile
PTT vasıtası ile
yaparak, işlem sırasında düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile birlikte tevsik etmeleri zorunludur.
Hangi enstrümanlar ile ödeme yapılabilir

Havale
Nama yazılı çek
Kredi kartı ile yapılan ödemeler ve tahsilatlar
Yukarıda sayılan kurumlar aracılığı ile yapılan senet ödemeleri veya tahsilatları
Banka veya özel finans kurumlarının internet şubelerinden yapılan işlemler
10.000 YTL nin altındaki ödemeler veya tahsilatların yukarıda sayılan banka ve aracı kurumlar vasıtası ile yapılması ise tamamen ihtiyaridir.
Ne kabul edilmeyecek;
Tesbit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçmak için aynı günde aynı kişi veya kurumlara yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat sayılacak.
Hangi kurumlar vasıtası ile yapılan işlemler muaf tutulacak;
Genel ve katma bütçeli idareler
Bu idarelerin döner sermaye işletmelerine
Sermaye piyasası aracı kurumlarında
Yetkili döviz müesseselerinde
Noterlerde
Tapu idarelerinde
yapacakları ödeme veya tahsilatların tevsiki zorunlu değildir
Vadeli Satışlardaki durum;
Fatura bedeli 10.000 YTL nin üzerindeki mal ve hizmet satışlarında bedelini taksite bölerek tahsil edildiği takdirde ise farklı tarihlerdeki ödemelerin her birinin ilgili kurumlar vasıtası ile tevsikinin yapılarak ödenmesi gerekmektedir.
Cezai Müeyyidesi Nedir?
Ceza mal ve hizmeti satan ile alana da ayrı ayrı uygulanır
2008 yılında uygulanmak üzere
1.Sınıf tüccar ile Serbest Meslek Erbabı 1,490 YTL
2.sınıf tüccar, Defter tutan çiftçiler ile Basit usulde vergi mükellefleri için 680 YTL
Yukarıdakilerin dışında kalanlar için 320 YTL
Kaynaklar;
04.07.2003 tarih 320 nolu
01.08.2003 tarih 323 nolu
28.10.2003 tarih 324 nolu
27.04.2004 tarih 332 nolu VUK genel tebliğleri