S.M,S.M.M.M ve Y.M.M Faaliyetlerinde Uyulacak Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

 

S.M,S.M.M.M ve Y.M.M Faaliyetlerinde Uyulacak Etik İlkeler Hakkında Yönetmelik

Söz konusu yönetmelik ile 3568 sayılı Kanununa göre bir meslek unvanına sahip olan, bağımsız veya bağımlı olarak çalışan tüm meslek mensupları ile bunların oluşturduğu şirketlerin faaliyetlerine yönelik olarak en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkelerini belirlemek amaçlanmıştır.