Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esaslara, hesaplanmasına ilişkin örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir.
Konu hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız
.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=X5u1bsaUKSU9ASMw&type=teblig