TİS,Grev ve Lokavt Kanunu

 

TİS,Grev ve Lokavt Kanunu

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu

Kanun Numarası : 2822

Kabul Tarihi : 5/5/1983

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/5/1983 Sayı: 18040

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 334