SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü

 

SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü

SOSYAL SİGORTA SAĞLIK İŞLEMLERİ TÜZÜĞÜ

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.5.1972, No: 7/4496
Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.7.1964, No: 506
Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 22.6.1972, No: 14223
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 11, S: 2504