Ağ günlükleri

 

Gerçek Ücretlerin Vergilendirilmesinde Asgarî Geçim İndirimi Uygulaması Hakkında Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan 265 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı’nda; 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu 01.01.2008 tarihinde yürürlüğe girecek olan asgari geçim indiriminin uygulanmasına ilişkin esaslara, hesaplanmasına ilişkin örneklere ve açıklamalara yer verilmiştir.
Konu hakkında daha geniş bilgi için aşağıdaki linke tıklayınız
.
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=X5u1bsaUKSU9ASMw&type=teblig

  

 

 

Şirketlere 'tüzel numara' geliyor.

Tek ortaklı limited (Ltd) ve anonim şirket (AŞ)Şirketlere 'tüzel numara' geliyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, kişilere verilen vatandaşlık numarası gibi şirketlere de 'Tüzel Kişilik Numarası' verileceğini söyledi. Önümüzdeki dönemde, kişilerin 'vatandaşlık numarası' gibi şirketlere de bir 'tüzel kişilik numarası' verilecek. Sanayi Bakanı Çağlayan bu konudaki çalışmaların başladığını söyledi.
İstanbul'da bir basın toplantısı düzenleyen Çağlayan, bakanlığı
devraldığı 29 Ağustos 2007'den bu yana geçen 2.5 ayda neler yaptığını anlattı. Gündemlerindeki çalışmalardan birinin 'Merkezi Tüzel Kişilik' numarası olduğunu belirten Çağlayan, şöyle dedi:
"Merkezi Tüzel Kişilik Numarası (MTK) kişilerin vatandaşlık numarası gibi, şirketlerin de böyle bir numarası olacak. Bu numara üzerinden şirketin bütün bilgilerine ulaşılabilecek. Bu SSK, vergi ve kuruluş tescil aşamasındaki sicil numarasından farklı olacak. Daha üst,bunları kapsayan bir numara vereceğiz. Bu konudaki çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılarını tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde tamamen şekillenmiş olacak."
Çağlayan'ın açıklamaları şöyle:

 

Vergi Kabahatleri ve Kabahatler Kanunu

Kabahatler Kanunu (KabhK) yürürlüğe gireli iki buçuk yıla yakın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, vergi idaresi Kabahatler Kanunu'nu dikkate almaksızın vergi ziyaı ve usulsüzlük cezaları kesmeye, vergi mahkemeleri ise bu kanunu dikkate almaksızın kararlar vermeye devam etmektedir. Yürütme ile yargı tarafından dikkate alınması anayasal zorunluluk teşkil eden (Anayasa md. 8, md.138, f.1) bir "kanun"un yok sayılması, görmezlikten gelinmesi, çoğunlukla aynı zamanda vergi mükellefi olan ceza sorumlularının durumdan mağdur olmaya devam etmesi, "bilen"lerin ise tüm bu olup bitenler karşısında susmaya devam etmesi, nasıl açıklanabilir, nasıl gerekçelendirilebilir? 

 

n/a

 

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak

Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak Ücret Bankaya Yatacak, Kayıt Dışı Azalacak SGK, İşçi Ücretlerinin Banka Hesapları Aracılığıyla Ödenmesi Konusunda Tasarı Taslağı Hazırladı. Taslakla, İşverenlerin, Sigortalılık ve Ücret Konusundaki Beyanlarının, Banka Kayıtlarıyla Karşılaştırılması ve Sigorta Primleri ile Vergilerin Doğrudan Tahsil Edilmesi Amaçlanıyor. Kayıt Dışının da Önlenmesine Yardımcı Olacak Taslağa Göre, Banka Hesapları Aracılığıyla Ödeme Zorunluluğuna Uyulmaması Durumunda, Ücret Ödenmemiş Sayılacak ve Para Cezası Uygulanacak Kayıt dışı ile mücadeleyi hedefleyen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), aktif sigortalı ücretlerinin banka hesapları aracılığıyla ödenmesi konusunda yasa taslağı hazırladı. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, tasarı taslağıyla, işverenlerin sigortalılık ve ücret konusundaki beyanlarının banka kayıtlarıyla karşılaştırılması ve bu sayede kayıt dışının önlenmesi amaçlanıyor. Taslağın yasalaşması durumunda, özellikle, işçinin eline geçen ücretle bordroda gösterilen ücret arasındaki farklar tespit edilebilecek. Ücretlerin banka hesaplarına brüt olarak yatırılmasıyla vergi ve sigorta primleri de doğrudan tahsil edilebilecek. Bu ise SGK'nın aktüeryal yapısını güçlendirecek.

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

KDV ORANLARINDA BEKLENEN İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ I.GENEL OLARAK Kamuoyu tarafından uzun süredir beklenen KDV oranlarında indirimi öngören, 2007/12143 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.05.2007 tarih ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren bu Bakanlar Kurulu kararı ile KDV oranlarında indirimin bazı ürünlerinde hemen yürürlüğe gireceği, bazı ürünlerinde 1 Haziran’da yürürlüğe gireceği, yine bazı ürünlerde ise 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüğe girileceği belirtilerek “üç aşamalı bir yürürlük” sistemi öngörülmüştür. Bu Karar ile genel itibariyle gıda ve turizm sektöründe KDV oranlarında indirim öngörülmüştür. Bununla turizm sektörünün önünü görmesinin daha da kolaylaşacağı rahatlıkla söylenebilir. Yapılan bu oran indirimlerinin 2008 yılı bütçesine yaklaşık olarak 800 milyon YTL. civarında bir yük getireceği hesaplanmaktadır. II. KDV İNDİRİMLERİNİN KAPSAMI : Yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ayrıntılı olarak incelendiğinde; genel olarak gıda ve turizm sektöründe uygulanan KDV oranlarında indirim öngörülmüştür.